Nabídka jezdeckých pobytů na rok 2023

 

 Vážení,

      Již více jak 30 let,každý rok,pořádáme prázdninové dětské tábory spojené s jezdeckou školou na naší farmě.

 

Jezdecká škola. 

     Pobyt s jezdeckým výcvikem,je  určen v době školních  prázdnin (velikonoc, letních a podzimních)   mládeži a dětem, začátečníkům i pokročilým. Pod  vedením odborných  cvičitelů  je možné  během  pobytu  zvládnout základy  nebo rozšířit své  znalosti jízdy na koni a při dalších návštěvách  se  zdokonalovat. Výcvik  probíhá  za každého  počasí, po celý rok na dvou letních a  kryté jízdárně a pro pokročilé jsou  pořádány vyjíždky do krásného okolí v Českém ráji.Výcvik  jízdy na  koních  probíhá   2x denně,vždy po jedné hodině,obvykle v družstvech podle  úrovně znalostí účastníků.                       

 

Prázdninové pobyty.  

     Období  prázdnin   je  vyhrazeno pro děti bez doprovodu rodičů od 11 let a  v srpnových turnusech po dohodě s rodiči i  pro   děti  od  9 let,  pro chlapce po celou dobu prázdnin s omezením do 14ti let. O děti  se starají    táboroví vedoucí.   Hlavní náplní  pobytu je jezdecká škola, součástí jsou i práce spojené s ošetřováním koní,  drobné práce na farmě a další táborové práce.  Část  programu je věnována seznámením s krásami  Českého ráje,  táborovému  životu,  dalším sportůmK dispozici   jsou horská kola,  stolní tenis, volejbal a pod.  Ubytování  je zajištěno bud v budově ve čtyrlůžkových  pokojích nebo (v léte převážně ) v  chatách  (srubech) s dvoulůžkovými   pokoji.  Po  celý rok    je zabezpečeno    stravování 5x  denně,  teplé sprchy  a splachovací WC.  

 

Doprava-Příjezd-Odjezd.

      Doprava je individuální,  buď vlastními  dopravními   prostředky přímo na  farmu nebo veřejnou dopravou  (autobus, vlak) do Turnova, odkud odvoz tam  i zpět po předchozí  telefonické dohodě zajistíme. Pokud není v pokynech uvedeno nebo dohodnuto jinak,je příjezd na letní týdenní turnusy určen na sobotu  od  09  do 11,00 hod.Odjezd  je  v pátek do 15 hod. U ostatních prázdninových pobytu jsou příjezdy a odjezdy určeny podle trvání prázdnin.   

 

Cena.

       V cenách za jednotlivé akce (viz  přehled pobytu) jsou zahrnuty veškeré poskytované služby (jezdecký výcvik, ubytování,  strava, vedení a dozor,  zabezpečení  lékařské  péče,zapůjčení  sportovního  nářadí).Individuální  pojištení  je  nutné.  Ceny  pobytu  jsou  včetně DPH,ve  výši  15%,  .   

 Slevy.

      Při  účasti  sourozenců  obdržíte slevu     100,-   na  každé   dítě  a turnus. Při  absolvování  více  jak jednoho turnusu  ve skupině  L (letní tábor)   pro  jednoho účastníka  sedmidenního kurzu se na každý další turnus poskytuje sleva ve výši  Kč. 300,-Další slevu  ve výši Kč 100,- obdrží ti, kteří se zúčastnili prázdninového kurzu v minulém roce .

 

Platba.

        Zálohu je třeba  uhradit   v termínu podání přihlášky  podle  rozpisu  uvedených   u  jednotlivých  akcí, doplatek nejpozději při nástupu dítěte na tábor a to bud  bankovním převodem,  složenkou  nebo  v  hotovosti  proti  potvrzení.  Jako variabilní symbol uveďte rok narození  účastníka a číslo turnusu  bez mezery.(Na př:rok narozeni je 2008, kde poslední číslo je číslo.turnusu L1,takže VS bude 20081).Do okénka zpráva pro příjemce uveďte jméno a číslo turnusu(např.Lenka Nová L3) V případe, že platba bude  poukázána  firmou  nebo  jiným  jménem   než   je   jméno  účastníka pobytu, uveďte to na přihlášce.  Při složení zálohy do konce března  Vám  múžeme zaručit  Vámi vybraný termín i způsob ubytování.  Přihlášky i zálohy  můžete posílat  až do data nástupu.Při přeplnění kapacity turnusu rozhoduje datum složení zálohy, event. celé částky.   

         Pokud nebude platba v den nástupu dítěte na tábor připsána na našem účtu nebo vyrovnána v hotovosti, nebude dítě v žádném případě do tábora přijato.

 

Přihláška.

      Přihlášky    se    přijímají   na určených  tiskopisech (ke stažení na našich internetových stránkách),  které slouží jako  kniha  hostu. Na  každou akci  použijte  samostatnou  přihlášku.   Na   jednu    přihlášku můžete přihlásit dvě děti na stejný termín.   Pokud  nevyplníte  požadavek  na ubytování,  bude  účastník  ubytován  podle současných možností. Přihlášky můžete  posílat  e-mailem nebo doručit osobně. Na  přihlášce  uveďte  způsob  a datum složení zálohy event. celé částky a   vždy adresu odpovědné osoby, telefonické spojení, e-mail apod.

 

Rezervace pobytu.

      Přijetí   přihlášky  potvrdíme  na   e-mailovou   adresu odesilatele a přihlášku zaregistrujeme.Zkontrolujte si prosím potvrzení přijetí přihlášky!Rezervace pobytu nastává okamžitě  po  složení   zálohy.  Pokud  bychom  nemohli  vyhovět Vaším  požadavkům, spojíme se s  Vámi.  Před nástupem na  tábor  najdete pokyny na našich webových stránkách. Formulář potvrzení lékaře  o  způsobilosti  dítěte  pro  táborový   pobyt   (platí  1 rok) si můžete stáhnout na našich internetových stránkách .Prohlášení o bezinfekčnosti podepíší  rodiče nebo jejich zástupci  při  předání dítěte.           .

 

Stornovací poplatky. 

     Při zrušení přihlášky  do 3 týdnu před  nástupem  strháváme stornovací  poplatek  ve výši     300,-,  při kratším období Kč 500,-.  Při   pozdějším   příjezdu   nebo dřívějším  odjezdu z  vlastní vůle a  při  ukončení  pobytu  pro  porušení  kázně se nevyčerpaná   finanční částka  nevrací.  

 Aktuální informace na www.borcice.cz.    

 

     Na shledanou se teší                                 Lyerovi